Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5250 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2012 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Art. 1.

Art. 3 („Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”) otrzymuje brzmienie:

„Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”.

Art. 2.

Trwająca kadencja Premiera Gellonii i Starosarmacji ulega wydłużeniu do 31 maja 2012 roku oraz jest uważana za drugą kadencję Premiera sprawującego urząd. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny