Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5258 [X]

Grodzisk, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmian w Rządzie GiS (uchylony)

§1

  1. Odwołuję Pana Friedricha von Hohenzollerna z funkcji Pierwszego Wicepremiera oraz z funkcji Ministra Informacji.
  2. Odwołuję Pana Jacka von Hornika z funkcji Wicepremiera do spraw opieki nad młodymi mieszkańcami oraz z Funkcji Ministra do spraw Polityki Społecznej.
  3. Odwołuję Pana Gauleitera Kakulskiego z funkcji Ministra Animizacji Kultury I Sztuki .

§2

  1. Powołuję na funkcję Pierwszego Wicepremiera Pana Jacka von Hornika, powierzając mu zwierzchnictwo służbowe nad Ministrami w zakresie opieki nad młodymi mieszkańcami. Upoważniam Pierwszego Wicepremiera do przejmowania obowiązków Premiera po ponad 2 dniowej niezapowiedzianej nieobecności Premiera, lub na mocy decyzji Premiera.
  2. Powołuję na funkcję Ministra Informacji i Polityki Społecznej Pana Jacka von Hornika powierzając mu prowadzenie polityki informacyjnej i społecznej Gellonii i Starosarmacji

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny