Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5259 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wynagrodzeń za marzec, częściowych wynagrodzeń za kwiecień oraz przyznania nagrody pieniężnej (uchylony)

§ 1.

Przyznaję wynagrodzenia za okres 23–31.03.2012, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 5:

  1. Jack Korab (Premier) — 12 900 lt
  2. Gauleiter Kakulski (minister) — 5000 lt + 5000 lt za kwiecień w związku z urlopem,
  3. Krzysztof Bojar (minister) — 10 000 lt,
  4. Avril von Levengothon (minister) — 12 900 lt,
  5. Fryderyk von Hohenzollern (Wicepremier, minister) — 9 000 lt + 5000 lt za kwiecień w związku z rezygnacją,
  6. Jack von Hornik (Wicepremier, minister) — 12 900 lt,
  7. Rufus Forseti (sekretarz) — 7000 lt,
  8. John Rasmusen (sekretarz) — 7000 lt.

§ 2.

W uznaniu zasług położonych dla Gellonii i Starosarmacji podczas sprawowania urzędów Pierwszego Wicepremiera, Wicepremiera, Ministra Informacji oraz Starosty Grodziska, przyznaję Fryderykowi von Hohenzollernowi 10 000 lt nagrody pieniężnej.

§ 3.

Wynagrodzenia oraz nagrodę wypłaca się ze środków subwencji.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny