Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 5261 [X]

Grodzisk, dnia 15 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stwierdzam, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

 1. Michał Paweł Sobczak (A2017)
 2. Tomasz Chojnacki (A2975)
 3. Rhadmor Ravendorff-Marcjan-Chojnacki (A3175)
 4. Timan Demollari (A4412)
 5. Bartosz Mackiewicz (A6190)
 6. Kedar via Margończyk (A7948)
 7. Anna de Luna (A8726)
 8. Michał Kiełbasa-Krakowski (AB328)
 9. Łukasz Jakubowski (AC474)
 10. Mateusz Kozłowski (AC900)
 11. Daniel Sobieski (AE411)
 12. Damien Xiao (AE451)
 13. Sinistro Dalla Sinistra (AE625)
 14. Roan Łuryx (T0010)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny