Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5262 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 15/2012

w sprawie zmian na urzędzie Burgrabiego Bytowa

§ 1.

Na podstawie art. 6 oraz art. 10  Statutu Miasta Bytów z dnia 22 grudnia 2011 r. postanawiam co następuje:

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(—) Michael von Lichtenstein.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny