Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5267 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwoleń na posługiwanie się tytułami honorowymi

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, etc., etc.,
na podstawie art. 4 ust. 2 naszego rozporządzenia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

Z E Z W A L A M Y

 1. Katarzynie bnt. Iwanowicz-Chojnackiej (AE228), małżonce Marka mar. Lipy-Chojnackiego, na posługiwanie się tytułami markizy-małżonki oraz markizy Antares,
 2. Mikołajowi mar. Arped-Muzykowi (A5781) na posługiwanie się tytułem króla-seniora Baridasu,
 3. Michaelowi diukowi von Lichtensteinowi (A8794) na posługiwanie się tytułem króla Teutonii,
 4. JKW Piotrowi Mikołajowi (A0001) na posługiwanie się tytułem króla-seniora Baridasu,
 5. JKW Michałowi Feliksowi (A0441) na posługiwanie się tytułem króla-seniora Baridasu.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jagoda Nowicka (A1633) — diuczessa-małżonka oraz diuczessa Prawdy
 2. Markiz Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 3. Katarzyna bnt. Iwanowicz-Chojnacka (AE228) — markiza-małżonka oraz markiza Antares
 4. Mikołaj mar. Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 5. Michael diuk von Lichtenstein (A8794) — król Teutonii
 6. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 7. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny