Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Uchwały Rady, poz. 5274 [X]

Almera, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uchwała Rady Królestwa

o finansach Baridasu (uchylony)

My, Rada, w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Wiśnicki, Następca Tronu,
Jego Królewska Wysokość Mikołaj Arped-Muzyk, Regent,
Prześwietny Hrabia Teodozjusz Azoramath-Arped,
Sławetny Baronet Ignacy Chojnacki de Ruth,
Poważany Kawaler Markus Iwanowicz, Przewodniczący,

przyjmujemy jak następuje:

I. Dysponowanie środkami zgromadzonymi w Skarbcu.

  1. Król dysponuje środkami zgromadzonymi w Skarbcu według uznania, z własnej inicjatywy lub na wniosek urzędników.
  2. Rada dysponuje swobodnie środkami w ramach programów przyjętych w niniejszym dokumencie.


II. Podatek od sprzedaży zboża w Królewskim Mieście Almera.

  1. Królewskie Miasto Almera, zwane dalej Almerą, przekazuje całość podatku od sprzedaży zboża w Almerze na rzecz Skarbca.
  2. 40% kwoty podatku zasila Skarbiec bezpośrednio.
  3. 60% kwoty podatku Rada przekazuje na program wynagrodzeń dla mieszkańców Almery


III. Wynagrodzenia mieszkańców Królewskiego Miasta Almery

  1. Wynagrodzenia wypłacane są raz w tygodniu mieszkańcom Almery, wpisanym do Rejestru Obywateli Baridasu, którzy złożyli oświadczenie o przystąpieniu do programu.
  2. W przypadku wykreślenia z Rejestru Obywateli Baridasu mieszkaniec obowiązany jest do zwrotu wynagrodzeń otrzymanych w okresie 90 dni poprzedzających wykreślenie z rejestru.
  3. Mieszkaniec uczestniczący w programie obowiązany jest do rozbudowy profilu mieszkańca w systemie Złota Wolność o:

- 1 wieś, jeśli należy do stanu książęcego lub najwyższego;

- 2 wsie, jeśli należy do stanu wysokiego;

- 3 wsie, jeśli należy do stanu średniego;

- 4 wsie, jeśli należy do stanu niskiego,

za każdy miesiąc udziału w programie.

  1. Mieszkaniec, który nie wywiązuje się z obowiązku, o którym mowa w pkt poprzednim, obowiązany jest do zwrotu wynagrodzeń otrzymanych w miesięcu, w którym nie wywiązał się z obowiązku
  2. Wynagrodzenia obliczane są według wzoru, podanego do publicznej wiadomości przez Kasztelana Almery.

 

(—) Markus kaw. Iwanowicz,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny