Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5275 [X]

Almera, dnia 22 kwietnia 2012 r.

Proklamacja Króla Baridasu

o nadaniu tytułu Księcia Baridasu (uchylony)

 

My, Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli,
powziąwszy wiadomość o wysłuchaniu Naszego Następcy na Tronach Sarmacji i Baridasu przez Naszą Radę, w zgodzie z art. 6 nadanego przez Nas Królestwu Kodeksu Społecznego,
nadajemy Naszemu Następcy Mikołajowi markizowi Wiśnickiemu tytuł Księcia Baridasu wraz z tytułem ceremonialnym “Jego Królewska Wysokość”. Wszystkim nNaszym poddanym zaś nakazujemy okazywać Naszemu Następcy szacunek, należny członkowi Rodu Królewskiego.
Ponadto uroczyście zezwalamy Naszemu Następcy na udział w sesjach Rady Królestwa.

 

 

 

My, Piotr II Grzegorz,

książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli,

powziąwszy wiadomość o wysłuchaniu Naszego Następcy na Tronach Sarmacji i Baridasu przez Naszą Radę, w zgodzie z art. 6 nadanego przez Nas Królestwu Kodeksu Społecznego,

nadajemy Naszemu Następcy Mikołajowi markizowi Wiśnickiemu tytuł Księcia Baridasu wraz z tytułem ceremonialnym “Jego Królewska Wysokość”. Wszystkim Naszym poddanym zaś nakazujemy okazywać Naszemu Następcy szacunek, należny członkowi Rodu Królewskiego.

Ponadto uroczyście zezwalamy Naszemu Następcy na udział w sesjach Rady Królestwa.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny