Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 5277 [X]

Grodzisk, dnia 22 kwietnia 2012 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie uznania państwowości Republiki Victorii oraz wycofania uznania państwowości niektórych mikronacji

Na podstawie art. 2–4 Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r., Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów, w imieniu Księstwa Sarmacji, uznaje państwowość Republiki Victorii.

§ 2.

Rada Ministrów, w imieniu Księstwa Sarmacji, wycofuje uznanie państwowości:

 1. Korinatu Gaudium,
 2. Cesarstwa Arctiq,
 3. Demokratycznej Republiki Ciemnogrodu,
 4. Federacji Rohanu,
 5. Konsulatu Tyrencji i Luminatu,
 6. (Skreślony).

Dokonano zmiany § 2 pkt 6 uchwały (skreślenie „Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu”) w związku z omyłkowym zaliczeniem ZSKHiW do grona mikronacji, które przestały spełniać kryteria uznania państwowości określone w Rozporządzeniu w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Wykaz mikronacji, których państwowość
jest uznawana przez Księstwo Sarmacji

 1. Apaczowo
 2. Demokracja Surmeńska
 3. Federacja Al Rajn
 4. Federacja Czarnego Kraju
 5. Królestwo Dreamlandu
 6. Królestwo Francji
 7. Królestwo Nordii
 8. Królestwo Scholandii
 9. Królestwo Skarlandu
 10. Królestwo Trizondalu
 11. Królestwo Wurstlandii
 12. Mandragorat Wandystanu
 13. Monarchia Austro-Węgierska
 14. Państwo Ciprofloksjańskie
 15. Państwo Kościelne Rotria
 16. Republika Tyrencji
 17. Republika Victorii
 18. Rzeczpospolita Eskwilińska
 19. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 20. Triumwirat Erboki
 21. Wolna Republika Winktown
 22. Zjednoczona Federacja Mikrosławii
 23. Zjednoczone Królestwo Samundy
 24. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

(—) Michał August v-hr. Staropodlaski,
Minister Spraw Zagranicznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny