Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 5280 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Stwierdzam utratę obywatelstwa sarmackiego przez Łukasza Nowickiego (A0004) w następstwie skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.

§ 2.

Stwierdzam utratę obywatelstwa sarmackiego przez Jagodę Nowicką (A1633) w następstwie stwierdzonego wyrokiem Sądu Koronnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. posługiwania się jej tożsamością przez skazanego na karę banicji Łukasza Nowickiego.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny