Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5286 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 16/2012

w sprawie odwołania Lady Skarbnik

Na podstawie  § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 z 21 lipca 2010 r., odwołuję z urzędu Lady Skarbnik Baronetessę Katarzynę Iwanowicz - Chojnacką.

(—) Michael von Lichtenstein.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny