Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5305 [X]

Grodzisk, dnia 5 maja 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wynagrodzeń za kwiecień (uchylony)

§ 1.

Przyznaję wynagrodzenia za kwiecień:

  1. Jack Korab (Premier) — 12 131 lt
  2. Krzysztof Bojar (minister) — 12 131 lt,
  3. Avril von Levengothon (minister) — 12 131 lt,
  4. Jack von Hornik (Wicepremier, minister) — 12 131 lt,
  5. Rufus Forseti (sekretarz) — 4000 lt,
  6. John Rasmusen (sekretarz) — 4000 lt,
  7. Jakub Bakonyi (prefekt) — 2000 lt (w tym zaległa pensja za 23-31.03).

 

§ 2.

Wynagrodzenia wypłaca się ze środków subwencji.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny