Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 5319 [X]

Grodzisk, dnia 11 maja 2012 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania asesorów Sądu Koronnego

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r., za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale z dnia 11 maja 2012 r., powołuję, na trzymiesięczną kadencję, na funkcje asesorów Sądu Koronnego:

— Michaela dika von Lichtenstein,
— Mikołaja mar. Wiśnickiego,
— Tomasza Hugo v-hr. Paca.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny