Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5336 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

zmiana Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

Art.1.


W kodeksie dodaje się
Art.1a [Prezydencja Kulturalna Miejscowości] w brzmieniu:


1. Prezydencja Kulturowa Miejscowości ma na celu promocję i aktywizację życia kulturowego Gellonii i Starosarmacji oraz jej miejscowości.
2. Prezydencję sprawują na zasadzie równej rotacji miejscowości. Prezydencję sprawują miejscowości:
a) których starostowie są wpisani do Rejestru Obywateli Gellonii i Starosarmacji,
b) znajdują się na terytorium Gellonii i Starosarmacji,
c) istnieją w systemie Złota Wolność.
3. Miejscowości po zakończeniu prezydencji wypłaca się tytułem wynagrodzenia do 100 000 libertów, biorąc pod uwagę włożoną pracę oraz jej efekty.
4. W sprawach nieuregulowanych decyduje Premier.

Art.2.


W kodeksie dodaje się art. 9c [Nagrody Okolicznościowe] w brzmieniu:

Obywatelom wpisanym do rejestru obywateli sarmackich zamieszkałym na obszarze Gellonii i Starosarmacji od co najmniej trzech miesięcy przyznaje się nagrody okolicznościowe w wysokości 5000 libertów:
1. dla obchodzących urodziny, na ich wniosek,
2. z okazji rocznicy powstania Księstwa Sarmacji (25 maja), z urzędu,
3. świąt bożonarodzeniowych, z urzędu.

Art.3.


1.Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2.Nagrody z okazji święta Księstwa Sarmacji (25.05.2012 r.) wypłaca się niezależnie od terminu wejścia w życie ustawy.

(—) Jack diuk Korab,
premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny