Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 5339 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 maja 2012 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii

w sprawie zatwierdzenia budżetu za miesiąc maj 2012r.

§ 1.

Senat Królestwa Teutonii zatwierdza plan budżetu za miesiąc maj 2012 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

I. Pensje: 77 000It, w tym:
- 9 000It król,
- 7 000It Rada Królewska (łącznie 21 000It),
- 6 000It Dwór Królewski (łącznie 12 000It),
- 5 000It Wielkorządcy Ziemscy (łącznie 50 000It).
II. Przeznacza się 40 000It na stypendia fabularne i artystyczne.
III. Przeznacza się 80 000It na dopłaty do konkursów i inicjatyw w Teutonii.
IV. Przeznacza się 28 000It na pensje dla osób, które otrzymają stanowiska urzędnicze w ciągu miesiąca, bądź na dodatkowe wynagrodzenia.
V. Zobowiązuje się króla do przelania połowy dochodów z linii kolejowych do Skarbca KT. Na trzy dni przed końcem miesiąca otrzyma on wiadomość z podliczonymi dochodami i sumą jaką należy przelać.
VI. Zobowiązuje się Wielkorządców Ziemskich do przelania 5% swoich dochodów do Skarbca KT. Na trzy dni przed końcem miesiąca otrzymają oni wiadomość z podliczonymi dochodami i sumą jaką należy przelać.
VII. Postanowienia końcowe
- Osoba, która piastuje kilka urzędniczych stanowisk otrzymuje tylko jedną, najwyższą pensje.
- Niewykorzystane złoto zachowa się w Skarbcu KT.
- Rezerwy domu kredytowego pozostawia się nietknięte.

(—) Mikołaj diuk Wiśnicki,
Marszałek Senatu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny