Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 5342 [X]

Grodzisk, dnia 28 maja 2012 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r., w związku ze zrzeczeniem się mandatu, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego JKW Mikołaja mar. Wiśnickiego.

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski uzyskuje Zbyszko mar. von Thorn-Broniek.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel hr. von Thorn-Broniek,
Wicemarszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny