Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5348 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadań lennych

Stanowi się, co następuje:

 1. Przywraca się tytuł szlachecki i przyznaje odpowiednią ustawową liczbę wsi lennych: 
  1. Krzysztofowi Bojarowi - baroneta
  2. Leszkowi Janowi Stanisławowi von Romockiemu - baroneta
  3. Anarchii Napalm Perunowi - baroneta
  4. Alojzemu Pupce - barona
 2. Sześć wsi lennych nadaje się:
  1. JKW Piotrowi Mikołajowi
  2. JKW Mikołajowi mar. Wiśnickiemu
 3. Pięć wsi lennych nadaje się:
  1. Mikołajowi mar. Arped-Muzyk
  2. Krzysztofowi hr. Czugale
  3. Grigorijemu kaw. Ronniemu Karakachanowowi
  4. Ivo hr. Karakachanowi
  5. Jackowi diukowi Korabowi
  6. Krzysztofowi Januszowi diukowi de Miria
  7. Pavielowi hr. von Thorn-Broniek
 4. Cztery wsie lenne nadaje się:
  1. Markusowi kaw. Arped-Iwanowicz
  2. Patrikowi Arped-Iwanowicz
  3. Krzysztofowi Bojarowi
  4. Fryderykowi kaw. von Hohenzollern
  5. Jackowi kaw. von Hornik
  6. Katarzynie bnt. Arped-Chojnackiej
  7. Vladimirowi bar. Iwanowicz
  8. Gauleiterowi bnt. Kakulskiemu
  9. Avrilowi v-hr. von Levengothon
  10. Julii von Lichtenstein
  11. Albertowi kaw. Liderskiemu
  12. Tomaszowi Hugonowi v-hr. Pac
  13. Johnowi kaw. Rasmusen
  14. Tomaszowi bnt. Sokołowicz-Iwanowicz
  15. Michałowi v-hr. Augustowi Staropodlaskiemu
  16. Wojciechowi kaw. Urbańcowi
  17. Simonowi Villee
 5. Trzy wsie lenne nadaje się:
  1. JKW Michałowi Feliksowi
  2. Ignacemu bnt. Chojnackiemu de Ruth
  3. Adrienowi da Firenza
  4. Karolinie mar. von Lichtenstein
  5. Michaelowi diukowi von Lichtenstein
  6. Lanigirii s.d. de Sagre
  7. Zbyszkowi mar. von Thorn-Broniek
 6. Dwie wsie lenne nadaje się:
  1. Sebastianowi de Alwernia
  2. Teodozjuszowi hr. Azoromath-Arped
  3. Konradowi Hohenstauf
  4. Michałowi Jerzemu
  5. Karolowi bnt. Khartoum
  6. Mateuszowi bnt. Kozłowskiemu
  7. Markowi mar. Lipie-Chojnackiemu
  8. Krzysztofowi v-hr. Macakowi
  9. Mariuszowi diukowi Magnuszewskiemu
  10. Michałowi mar. Michaelusowi
  11. Goglezowi bnt. Pajzano
  12. Przemysławowi kaw. Provenzano
  13. Emanuelowi hr. Śmigło
  14. Xianowi
  15. Sławomirowi bnt. Żółtowskiemu de Ruth
 7. Jedną wieś lenną nadaje się:
  1. Jakubowi hr. Bakonyi
  2. Rufusowi Forseti
  3. Leszkowi Janowi Stanisławowi von Romockiemu
  4. Michałowi v-hr. Kiełbasie-Krakowskiemu
  5. Aleksandrowi Lanzenowi
  6. Alojzemu Pupce
  7. Solidariuszowi v-hr. Sodomowow-Gomorowow
  8. Marcinowi Sokołowicz-Iwanowicz
  9. Damianowi von Suchomskiemu
  10. Mateuszowi Teutończykowi
  11. Jakobowi mar. Teutońskiemu
  12. Jeremiaszowi Winchesterowi
  13. Janowi bar. Zaorskiemu
 8. W związku z powyższymi nadaniami zalicza się w poczet szlachty:
  1. Patrika Arped-Iwanowicz, nadając mu tytuł kawalera
  2. Julię von Lichtenstein, nadając jej tytuł szlachetniej damy
  3. Mateusza Teutończyka, nadając mu tytuł kawalera
  4. Jeremiasza Winchestera, nadając mu tytuł kawalera
  5. Simona Villee, nadając mu tytuł kawalera
 9. W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:
  1. Markusowi kaw. Arped-Iwanowiczowi, tytuł baroneta
  2. Fryderykowi kaw. von Hohenzollern, tytuł baroneta
  3. Jackowi kaw. von Hornik, tytuł baroneta
  4. Katarzynie s.d. Arped-Chojnackiej, tytuł baronessy
  5. Grigorijowi kaw. Ronniemu Karakachanowi, tytuł baroneta
  6. Albertowi Felimi kaw. Liderskiemu, tytuł baroneta
  7. Przemysławowi kaw. Provenzano, tytuł baroneta
  8. Johnowi kaw. Rasmusen, tytuł baroneta
  9. Lanigirii s.d. de Sagre, tytuł baronetessy
  10. Wojciechowi kaw. Urbańcowi, tytuł baroneta
  11. Krzysztofowi bnt. Bojarowi, tytuł barona
  12. Ignacemu bnt. Chojnackiemu de Ruth, tytuł barona
  13. Gauleiterowi bnt. Kakulskiemu, tytuł barona
  14. Karolowi bnt. Khartoum, tytuł barona
  15. Mateuszowi bnt. Kozłowskiemu, tytuł barona
  16. Tomaszowi bnt. Sokołowiczow-Iwanowiczow, tytuł barona
  17. Vladimirowi bar. Iwanowiczow, tytuł wicehrabiego
 10. W związku z powyższymi nadaniami, zalicza się w poczet arystokracji:
  1. Avrila v-hr. von Levengothona, nadając mu tytuł hrabiego
  2. Tomasza Hugona v-hr. Paca, nadając mu tytuł hrabiego
  3. Michała Augusta v-hr. Staropodlaskiego, nadając mu tytuł hrabiego
 11. W związku z powyższymi nadaniami, nadaje się następujące tytuły arystokratyczne:
  1. Teodozjuszowi hr. Azoromath-Arped, tytuł markiza
  2. Jakubowi hr. Bakonyi, tytuł markiza
  3. Krzysztofowi hr. Czugale, tytuł markiza
  4. Ivo hr. Karakachanowi, tytuł markiza
  5. Pavielowi hr. von Thorn-Broniek, tytuł markiza
  6. Mikołajowi mar. Arped-Muzyk, tytuł diuka
  7. JKW Mikołajowi mar. Wiśnickiemu, tytuł diuka
  8. Zbyszko mar. von Thorn-Broniek, tytuł diuka
 12. W związku z powyższymi nadaniami Krzysztofowi Januszowi diukowi de Miria obok tytułu diuka przynależy tytuł barona, po uzyskaniu stosownego lenna.
 13. Nadania Książę w systemie informatycznym umieścił osobiście. W Dzienniku Praw proklamację umieści Marszałek Dworu.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny