Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 5360 [X]

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie konstytucji Dworu

§ 1.

W skład Dworu wchodzą:

 1. Marszałek Dworu, kierujący pracami Dworu,
 2. Radcy Jego Książęcej Mości, wykonujący kompetencje Księcia z jego upoważnienia, realizujący zadania przez niego zlecone oraz wspomagający go radą,
 3. Sekretarz Dworu do spraw Poradnika Systemowego,
 4. Sekretarz Dworu do spraw Tłumaczeń i Kontaktów Dworu z Mikronacjami Obcojęzycznymi,
 5. Miecznik, dzierżący miecz w przytomności Księcia,
 6. Rejent, wspomagający Księcia w prowadzeniu rejestru hipotecznego,
 7. Wojski, otaczający opieką lasy książęce.

§ 2.

Dotychczasowych członków Dworu pozostawia się na zajmowanych stanowiskach.

§ 3.

Powołuje się:

 1. JKM Piotra Mikołaja na stanowisko Radcy Jego Książęcej Mości,
 2. Marka mar. Lipe-Chojnackiego na stanowisko Rejenta.

§ 4.

Stwierdza się, że w skład Dworu Książęcego wchodzą:

 1. Paviel mar. von Thorn-Broniek jako Marszałek Dworu,
 2. JKM Piotr Mikołaj jako Radca Jego Książęcej Mości,
 3. Jakub mar. Bakonyi jako Sekretarz Dworu do spraw Poradnika Systemowego,
 4. Katarzyna bar. Arped-Chojnacka jako Sekretarz Dworu do spraw Tłumaczeń i Kontaktów Dworu z Mikronacjami Obcojęzycznymi,
 5. Krzysztof v-hr. Macak jako Miecznik,
 6. Marek mar. Lipa-Chojnacki jako Rejent.
 7. Tomasz Hugo hr. Pac jako Wojski.

§ 5.

Tracą moc:

 1. Proklamacja Księcia w sprawie organizacji dworu z dnia 3 maja 2012 roku,
 2. Proklamacja Księcia w sprawie konstytucji dworu z dnia 28 maja 2012 roku.

Proklamacja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny