Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5379 [X]

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych

Art. 1.

Art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. („Zasiłek socjalny w wysokości 500 libertów z budżetu Rady Ministrów przysługuje, raz w miesiącu kalendarzowym, każdemu mieszkańcowi posiadającemu mniej niż 500 libertów w chwili rozpatrywania wniosku”) otrzymuje brzmienie „Zasiłek socjalny w wysokości 1000 libertów z budżetu Rady Ministrów przysługuje, raz w miesiącu kalendarzowym, każdemu mieszkańcowi posiadającemu mniej niż 1000 libertów w chwili rozpatrywania wniosku”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(+) Grigorij Ronnie bnt Karakachanow,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny