Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5392 [X]

Srebrny Róg, dnia 20 czerwca 2012 r.

Kontrakt Lenny 3/2012

Pomiędzy Królem Teutonii, a baronem Karolem Khartoumem zawarty.

W imię Teutońskich Przodków. Na wieczną rzeczy pamiątkę. My, Michael von Lichtenstein oświadczamy wszystkim, którym jest to potrzebne, obecnym i przyszłym naszym poddanym, królestwo Teutonii ze wszystkimi i poszczególnymi ziemiami, terytoriami, zamkami, miastami zasiedlonymi i mającymi zostać zasiedlonymi, wraz ze wszystkimi zamieszkałymi ludźmi, obwarowaniami i miejscami obronnymi, wzgórzami, dolinami, pagórkami, dworami, majątkami, czynszami, dochodami i wszystkimi daninami, jakimikolwiek zwałyby się imionami, które są obecnie i które w przyszłości mogą przez przemyślność ludzką być sprawione w Królestwie, do tegoż naszego władztwa przynależących, w których i w którego to władztwa Naród Teutoński mocą Czcigodnych Elektorów raczył nas łaskawie wprowadzić, że zawieramy niniejszy kontrakt lenny.

Skutecznie czyniąc zadość przywilejom nadanym Dekretem Suzerena, przekazuję w lenno wybrzeże skaliste na północny wschód od Złotego Grodu położone.

To zaś przekazanie dziedziczne będzie i ważne według prawa lennego i pradawnych teutońskich zwyczajów .

My, Michael von Lichtenstein zobowiązaliśmy się tron obejmując do dokładania należytej staranności w dbałości o lenno będące w naszym posiadaniu, poprzez podejmowanie niezbędnych kroków umożliwiających rozwój różnych dziedzin działalności mieszkańców całego Królestwa i stały rozkwit ziem jego, tak też lennik Nasz zobowiązany jest czynić to samo z tym większą starannością bliżej naszych i swych poddanych będąc.

Lennik nasz obowiązuje się od uiszczania świadczeń, podatków i tym podobnych ciężarów nań nałożonych przez Seniora na rzecz Tronu i Królestwa nie uchylać i obowiązki swe wiernie i sumiennie wykonywać.

Lennik gdyby tylko obowiązków lennych swych zaniedbał zobowiązuje się bezwarunkowo na ręce Suzerena naszego lenno zwrócić i pretensji doń więcej nie rościć.

Przeto jako Senior Lennika naszego zobowiązuję nas i następców naszych, brzmieniem niniejszego dokumentu, rozstrzygając na zawsze, we władztwie nam lennika nie uciskać, lecz w prawie, które od świętej pamięci przodków naszych, do obecnych czasów zostało utrzymane, według zwyczaju naszych poprzedników zachować i przyznane dobro lenne jednakowo poważać.

W tejże sprawie na świadectwo, Lennik Nasz podpisem swym postanowienia powyższe w pełni przyjmuje a Nasza pieczęć, której używamy w sprawach wieczystych niniejszemu dokumentowi zostaje przywieszona.

 

Dano na Zamku Królewskim Craegen w Złotym Grodzie, dnia Dziesiątego Czerwca Roku Pańskiego Dwa Tysiące Dwunastego.

/-/ baron Karol Khartoum

/-/ Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny