Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5401 [X]

Grodzisk, dnia 30 czerwca 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wynagrodzeń za czerwiec 2012 roku (uchylony)

§ 1.

Przyznaję wynagrodzenia za czerwiec 2012 roku:

  1. Jack Korab (Premier) — 18 234 lt,
  2. Jack von Hornik (Wicepremier, Minister Polityki Społecznej) — 18 233 lt,
  3. Krzysztof Bojar (Minister ds. Grodziska) — 18 233 lt,
  4. Avril von Levengothon (Minister ds. Systemów Informatycznych) — 18 233 lt,

§ 2.

Wynagrodzenia wypłaca się ze środków subwencji.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny