Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 5413 [X]

Grodzisk, dnia 9 lipca 2012 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie konstytucji Dworu

§ 1.

W skład Dworu wchodzą, powoływani i odwoływani przez Księcia:

 1. Marszałek Dworu, kierujący pracami Dworu,
 2. Radcy Jego Książęcej Mości, wykonujący kompetencje Księcia z jego upoważnienia, realizujący zadania przez niego zlecone oraz wspomagający go radą,
 3. Pisarze, wykonujący kompetencje Księcia z jego upoważnienia oraz realizujący zadania przez niego zlecone,
 4. Miecznik, dzierżący miecz w przytomności Księcia,
 5. Rejent, wspomagający Księcia w prowadzeniu rejestru hipotecznego,
 6. Wojski, otaczający opieką lasy książęce.

§ 2.

Powołuje się:

 1. Mikołaja diuka Wiśnickiego na stanowisko Radcy Jego Książęcej Mości,
 2. Avrila hrabiego von Levengothona na stanowisko Radcy Jego Książęcej Mości,
 3. Karolinę markizę von Lichtenstein na stanowisko Pisarza,
 4. Mateusza Koreckiego na stanowisko Pisarza,
 5. Xiana na stanowisko Pisarza.

§ 3.

Stwierdza się, że w skład Dworu Książęcego wchodzą:

 1. Paviel mar. von Thorn-Broniek jako Marszałek Dworu,
 2. JKM Piotr Mikołaj, Mikołaj diuk Wiśnicki oraz Avril hrabia von Levengothon jako Radcy Jego Książęcej Mości,
 3. Karolina markiza von Lichtenstein, Jakub markiz Bakonyi, Irmina baronessa Iwanowicz-Arped-Chojnacka, Mateusz Korecki i Xian jako Pisarze,
 4. Krzysztof wicehrabia Macak jako Miecznik,
 5. Marek markiz Lipa-Chojnacki jako Rejent.
 6. Tomasz Hugo hrabia Pac jako Wojski.

§ 4.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Postanowienie Księcia w sprawie konstytucji Dworu z dnia 5 czerwca 2012 r.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny