Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5414 [X]

Grodzisk, dnia 10 lipca 2012 r.

Postanowienie Premiera GiS

w sprawie ustalenia kolejności prezydencji (2) (uchylony)

§1

Postanawia się o ustaleniu następującej kolejności prezydencji kulturowej miejscowości poprzez  dopisanie miejscowości Nadzieja do kalendarza prezydencji oraz rozpoczynaniem prezydencji siódmego dnia każdego miesiąca:

  1. Czarnolas - 7 Lipiec - 6 Sierpień,
  2. Wielkie Oczy - 7 Sierpień - 6 Wrzesień,
  3. Fer - 7 Wrzesień - 6 Październik,
  4. Nadzieja - 7 Październik - 6 Listopad.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab,
premier

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny