Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5428 [X]

Srebrny Róg, dnia 21 lipca 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 22/2012

w sprawie zmian na urzędzie Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Odwołuję barona Mateusza Karczewskiego z urzędu Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej. 

§ 2.

Powołuję na urząd i powierzam godność Lady Dowódcy Gwardii Królewskiej - s.d. Julii von Lichtenstein

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael,
R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny