Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5431 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 lipca 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 23/2012

w sprawie powołania członków Rady Królewskiej.

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

 

Powołuję na urząd i powierzam godność Lady Kustosz baronessie Lanigirii de Sagre.

§ 2.

 

Powołuję na urząd i powierzam godność Lorda Ekonoma baronetowi Albertowi Felimi - Liderskiemu.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny