Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 5432 [X]

Unisławów, dnia 3 maja 2012 r.

Artykuły Hetmańskie nr 16

o Etacie Książęcych Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

 1. Ustanawiam Etat Książęcych Sił Zbrojnych, zwany dalej „Etatem KSZ”.
 2. Etat KSZ ma za zadanie:
  1. uporządkowanie struktury KSZ,
  2. graficzne ukazanie stopnia, zajmowanego stanowiska służbowego oraz podległości służbowej,
  3. ukazanie stanów ilościowych żołnierzy — zakładka „stan dla dowódcy”,
  4. ukazanie listy żołdów i należności — zakładka „uposażenie”,
 3. Do Etatu KSZ wgląd mają bezpośrednio:
  1. Hetman Wielki Księstwa Sarmacji,
  2. Szef Administracji KSZ,
  3. Dowódcy rodzajów wojsk.
 4. Pozostali żołnierze będą informowani o aktualnej zależności służbowej i stopniu na podstawie rozkazów personalnych. Do rąk własnych otrzymywać będą stosowny wyciąg z rozkazu.
 5. Za archiwum rozkazów personalnych odpowiedzialny jest Szef Administracji KSZ.
 6. Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

(—) gen. Korony Mariusz diuk Magnuszewski
Hetman Wielki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny