Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5435 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie czasowego powierzenia obowiązków starosty Grodziska (uchylony)

§ 1.

Powierzam czasowe pełnienie obowiązków starosty Grodziska Mateuszowi hr. Bartkowiakowi w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania miasta w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji. W szczególności czasowe powierzenie obowiązków nie obejmuje:

  1. kompetencji, obowiązków i zadań starosty Grodziska jako członka Rządu Gellonii i Starosarmacji,
  2. kompetencji w zakresie nazywania miejsc publicznych w Grodzisku,
  3. uprawnienia do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku miasta,
  4. upoważnienia do występowania w imieniu miasta lub powiatu w postępowaniach o charakterze urzędowym.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny