Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5437 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 lipca 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 24/2012

w sprawie powołania Burgrabiów i Lordów Tarcz.

§ 1.

Powołuję na urząd i powierzam godność Naczelnika Srebrnego Grodu markizowi Markowi Lipie-Chojnickiemu.

§ 2.

Powołuję na urząd i powierzam godność Naczelnika Złotego Grodu baronowi Karolowi Khartoumowi.

§ 3.

Powołuję na urząd i powierzam godność Naczelnika Ligi Miast Staroteutońskich wicehrabiemu Vladimirowi Iwanowiczowi.

§ 4.

Powołuję na urząd i powierzam godność Naczelnika Ligi Miast Złotego Brzasku markizie Karolinie von Lichtenstein.

/-/ Michael von Lichtenstein, Rex Teutoniae

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny