Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5440 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzam wybór JKW PIOTRA MIKOŁAJA na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za lub przeciw jedynej zgłoszonej kandydaturze; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 24 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 22 (91,67%),
  3. Oddanych głosów pustych: 2 (9,09%),
  4. Głosów oddanych za wyborem JKW Piotra Mikołaja: 20 (100% głosów niepustych),
  5. Głosów oddanych przeciw wyborowi JKW Piotra Mikołaja: 0 (0% głosów niepustych).

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny