Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5441 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wynagrodzeń za lipiec 2012 roku (uchylony)

§ 1.

Przyznaję wynagrodzenia za lipiec 2012 roku:

  1. Jack Korab (Premier) — 11 206 lt,
  2. Jack von Hornik (Wicepremier, Minister Polityki Społecznej) — 11 206 lt,
  3. Krzysztof Bojar (Minister ds. Grodziska) — 1 000 lt,
  4. Avril von Levengothon (Minister ds. Systemów Informatycznych) — 11 205 lt,

§ 2.

Wynagrodzenia wypłaca się ze środków subwencji.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny