Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5445 [X]

Grodzisk, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Proklamacja Premiera

w sprawie Pierwszego Barda Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Krzysztof markiz Czuguł-Chan jest postacią, której zasługi dla kultury sarmackiej trudno przecenić. Doskonały minister, twórca sukcesu Złotych Cytatów, zdolny informatyk, człowiek znamienitego pióra. Od swych pierwszych dni w Sarmacji mieszkający w Czarnolesie, stał się głosem wszystkich pokoleń Gellończyków i Starosarmatów. To od jego wiersza „W Teutonii jest wspaniale” rozpoczynają naukę wychowania patriotycznego uczniowie szkół podstawowych od Grodziska aż po Wielkie Oczy.

W uznaniu czego, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję oraz prawa Gellonii i Starosarmacji, nadaję Krzysztofowi markizowi Czuguł-Chanowi tytuł Pierwszego Barda Gellonii i Starosarmacji. Polecam wszystkim członkom Rządu Gellonii i Starosarmacji udzielanie mu wsparcia w zakresie upowszechniania owoców jego pracy, a wszystkich Gellończyków i Starosarmatów zachęcam do dalszego hartowania ducha poprzez obcowanie z jego dorobkiem twórczym.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny