Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5450 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie nadania odznaczeń prowincji (uchylony)

Na podstawie art. 10 i 12 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego
postanawiam, jak następuje:

Mając na uwadze, że
JACK DIUK KORAB
sprawując od stycznia do lipca dwa tysiące dwunastego roku,
ze znacznym oddaniem oraz znamienitymi rezultatami,
urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji położył znaczne zasługi dla prowincji,
odznaczam go ZŁOTYM KRZYŻEM POGODNEGO SŁOŃCA
oraz przyznaję Mu nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 libertów.

Mając na uwadze, że
JACK BARONET VON HORNIK
sprawując od lutego do lipca dwa tysiące dwunastego roku,
ze znacznym oddaniem oraz znamienitymi rezultatami,
urząd Ministra Polityki Społecznej położył znaczne zasługi dla prowincji,
odznaczam go SREBRNYM KRZYŻEM POGODNEGO SŁOŃCA
oraz przyznaję Mu nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 libertów.

Mając na uwadze, że
MATEUSZ HRABIA BARTKOWIAK
czasowo pełniąc obowiązki starosty Grodziska
oddalił od naszej stolicy groźbę długotrwałej zapaści demograficznej,
a od Gellonii i Starosarmacji — utraty istotnej części dochodów,
odznaczam go BRĄZOWYM KRZYŻEM POGODNEGO SŁOŃCA
oraz przyznaję Mu nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 libertów.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny