Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5452 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie ustalenia kolejności prezydencji kulturalnej (uchylony)

§ 1.

Ustalam następującą kolejność prezydencji kulturalnej miejscowości Gellonii i Starosarmacji:

  1. Czarnolas: 7 lipca–6 sierpnia 2012 r.,
  2. Nadzieja: 7 sierpnia–6 września 2012 r.,
  3. Fer: 7 września–6 października 2012 r.,
  4. Wielkie Oczy: 7 października–6 listopada 2012 r..

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny