Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5453 [X]

Grodzisk, dnia 8 sierpnia 2012 r.

Uchwała Rządu Gellonii i Starosarmacji

w sprawie nagrody pieniężnej za prezydencję kulturalną dla Czarnolasu (uchylony)

Na podstawie art. 1a ust. 3 oraz art. 10 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego Rząd Gellonii i Starosarmacji, w uznaniu osiągnięć lipcowej prezydencji kulturalnej, uchwala przyznanie Czarnolasowi nagrody pieniężnej w wysokości 50 000 libertów.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny