Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5463 [X]

Srebrny Róg, dnia 13 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Króla nr 26/2012

o odwołaniu członka Rady Królewskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:
§ 1.
Odwołuję z urzędu Lady Kustosz baronessę Lanigirię de Sagre.
§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Odwołuję z urzędu Lady Kustosz baronessę Lanigirię de Sagre.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina mar. von Lichtenstein,
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny