Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5469 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie zmiany rozporządzenia o tytułach, lennach i herbach

Za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale z dnia 15 sierpnia 2012 r. zarządzamy, jak następuje:

Art. 1.

W rozporządzeniu Księcia z dnia 17 czerwca 2011 roku o tytułach, lennach i herbach wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 1 ust. 2 (w brzmieniu: "Ilość wsi lennych stanowi klasy Orderu Księstwa Sarmacji") skreśla się,
 2. art. 2 ust. 1 pkt 1 (w brzmieniu: "[Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły szlacheckie:] co najmniej 4 wsi — kawalera") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 3 wsi — kawalera",
 3. art. 2 ust. 1 pkt 2 (w brzmieniu: "[Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły szlacheckie:] co najmniej 8 wsi — baroneta") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 7 wsi — baroneta",
 4. art. 2 ust. 1 pkt 4 (w brzmieniu: "[Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły szlacheckie:] co najmniej 16 wsi — wicehrabiego") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 18 wsi — wicehrabiego",
 5. art. 2 ust. 2 pkt 1(w brzmieniu: "[Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły arystokratyczne:] co najmniej 20 wsi — hrabiego") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 30 wsi — hrabiego",
 6. art. 2 ust. 2 pkt 2 (w brzmieniu: "[Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły arystokratyczne:] co najmniej 24 wsi — markiza") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 45 wsi — markiza",
 7. art. 2 ust. 2 pkt 3 (w brzmieniu: "[Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły arystokratyczne:] co najmniej 32 wsi — diuka") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 65 wsi — diuka",
 8. art. 3 pkt 1 (w brzmieniu: "[Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:] co najmniej 44 wsi — barona") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 70 wsi — barona",
 9. art. 3 pkt 2 (w brzmieniu: "[Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:] co najmniej 56 wsi — wicehrabiego") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 80 wsi — wicehrabiego",
 10. art. 3 pkt 3 (w brzmieniu: "[Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:] co najmniej 68 wsi — hrabiego") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 95 wsi — hrabiego",
 11. art. 3 pkt 4 (w brzmieniu: "[Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:] co najmniej 80 wsi — markiza") przyjmuje brzmienie: "co najmniej 115 wsi — markiza",
 12. dodaje się art. 3a w brzmieniu: "Księciu oraz Książętom-Seniorom przysługuje dodatkowy tytuł arystokratyczny diuka w przypadku łącznej liczby nadań co najmniej 135 wsi",
 13. 1dodaje się art. 3b w brzmieniu: "Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny w przypadku następującej łącznej liczby nadań:
  1. co najmniej 140 wsi — barona,
  2. co najmniej 170 wsi — wicehrabiego,
  3. co najmniej 205 wsi — hrabiego.",
 14. dodaje się art. 3c w brzmieniu: "Księciu oraz Książętom-Seniorom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł arystokratyczny markiza w przypadku następującej łącznej liczby nadań co najmniej 240 wsi".

Art. 2.

 1. Dokonuje się przeliczenia dotychczasowych nadań wsi lennych, w ten sposób, że:
  1. 1 starej wsi odpowiada 1 nowa wieś lenna,
  2. 2 starym wsiom odpowiadają 2 nowe wsie lenne,
  3. 3 starym wsiom odpowiadają 2 nowe wsie lenne,
  4. 4 starym wsiom odpowiadają 3 nowe wsie lenne,
  5. 5 starym wsiom odpowiadają 4 nowe wsie lenne,
  6. 6 starym wsiom odpowiada 5 nowych wsi lennych,
  7. 7 starym wsiom odpowiada 6 nowych wsi lennych,
  8. 8 starym wsiom odpowiada 7 nowych wsi lennych,
  9. 9 starym wsiom odpowiada 9 nowych wsi lennych,
  10. 10 starym wsiom odpowiada 10 nowych wsi lennych,
  11. 11 starym wsiom odpowiada 11 nowych wsi lennych,
  12. 12 starym wsiom odpowiada 12 nowych wsi lennych,
  13. 13 starym wsiom odpowiada 13 nowych wsi lennych,
  14. 14 starym wsiom odpowiada 14 nowych wsi lennych,
  15. 15 starym wsiom odpowiada 16 nowych wsi lennych,
  16. 16 starym wsiom odpowiada 18 nowych wsi lennych,
  17. 17 starym wsiom odpowiada 21 nowych wsi lennych,
  18. 18 starym wsiom odpowiadają 24 nowe wsie lennych,
  19. 19 starym wsiom odpowiada 27 nowych wsi lennych,
  20. 20 starym wsiom odpowiada 30 nowych wsi lennych,
  21. 21 starym wsiom odpowiada 34 nowych wsi lennych,
  22. 22 starym wsiom odpowiada 38 nowych wsi lennych,
  23. 23 starym wsiom odpowiadają 42 nowe wsie lenne,
  24. 24 starym wsiom odpowiada 45 nowych wsi lennych,
  25. 25 starym wsiom odpowiada 48 nowych wsi lennych,
  26. 26 starym wsiom odpowiada 51 nowych wsi lennych,
  27. 27 starym wsiom odpowiadają 53 nowe wsie lenne,
  28. 28 starym wsiom odpowiada 55 nowych wsi lennych,
  29. 29 starym wsiom odpowiada 57 nowych wsi lennych,
  30. 30 starym wsiom odpowiada 60 nowych wsi lennych,
  31. 31 starym wsiom odpowiadają 63 nowe wsie lenne,
  32. co najmniej 32 starym wsiom odpowiadają 65 wsie lenne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Książę, Książęta-Seniorzy oraz diukowie, którzy w dniu wejście w rozporządzenia posiadają dodatkowy tytuł szlachecki oraz w tym dniu są obywatelami Księstwa Sarmacji przysługuje:
  1. w przypadku dodatkowego tytułu barona - 70 wsi lennych,
  2. w przypadku dodatkowego tytułu wicehrabiego - 80 wsi lennych.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny