Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5478 [X]

Grodzisk, dnia 23 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Mistrza Konkursów (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 9 sierpnia 2012 r. powołuję Leszka mar. Żółtowskiego na funkcję Mistrza Konkursów (w randze sekretarza). Do obowiązków Mistrza Konkursów należy organizowanie, w porozumieniu z Premierem, konkursów gellońsko-starosarmackich.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny