Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 5482 [X]

Grodzisk, dnia 25 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia zasad emisji znaczków pocztowych przez Pocztę Baridajską (uchylony)

§ 1.

§ 2 Zarządzenia Księcia w sprawie określenia zasad emisji znaczków pocztowych przez Pocztę Baridajską z dnia 10 czerwca 2012 r. („Emisja znaczków okolicznościowych następuje nie częściej niż co siedem dni i nie rzadziej niż raz w danym miesiącu kalendarzowym”) otrzymuje brzmienie:

„Emisja znaczków okolicznościowych następuje nie rzadziej niż raz i nie częściej niż cztery razy w danym miesiącu kalendarzowym”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny