Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5491 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie dofinansowania I Igrzysk Sarmackich Fer & Ciuad de Bravo 2012 (uchylony)

Na podstawie art. 13 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o dofinansowaniu organizacji I Igrzysk Sarmackich Fer & Ciuad de Bravo 2012 kwotą w wysokości 50 000 libertów (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=244&t=8073).

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny