Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5494 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2012 r.

Uchwała Rady Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zgody na założenie instytucji lokacji historycznych (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. Rada Gellonii i Starosarmacji wyraża zgodę na założenie przez Premiera 23 instytucji lokacji historycznych prowincji — rozporządzenie majątkiem prowincji na kwotę 115 000 Ⱡ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Xian,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny