Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5504 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 września 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 28/2012

w sprawie powołania członka Rady Królewskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1.

Powołuję na urząd Lady Kustosz markizę Karolinę von Lichtenstein.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina mar. von Lichtenstein,
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny