Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 551 [X]

Grodzisk, dnia 28 czerwca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karol Marcjan
Data i miejsce urodzenia: 17 wreśnia 1992 r., Zielona Góra
Miejsce zamieszkania: Zielona Góra
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-05-24 (33)
Identyfikator: A7156

Dlaczego chcę być obywatelem sarmackim? Dobre pytanie. Po
pierwsze mam zamiar zaangażować się w sarmacką politykę.
Potrafię prowadzić kulturalną dyskusję i mam własne zdanie.
Ponadto jestem wraz z panem Mateuszem Olejniczakiem
inicjatorem projektu o nazwie NIE(Niezależny Instytut
Edukacyjny) na który jako obywatelowi łatwiej byłoby mi
zebrać fundusze. Sądzę też, że sam fakt posiadania prawa
wyborczego zwiększy mój wpływ na życie Sarmacji. Jako
Sarmacki patriota czułbym się dumny mogąc nazywać siebie nie
tylko Sarmatą(do czego prawo ma każdy mieszkaniec), ale też
Obywatelem Sarmacji. Jestem jednak nie tylko Sarmatą, ale i
Czarnolesianinem i wiem, że posiadając obywatelstwo
przyczynię się również do rozwoju tej małej, acz nie gorszej,
ojczyzny. I na koniec - jestem w pełni świadom, że posiadanie
obywatelstwa wiąże się z godnym reprezentowniem Sarmacji,
czego jak mniemam jestem w stanie przestrzegać. Kończąc
proszę JKM o rozpatrzenie mego wniosku przychylnie.

Karol Marcjan

Adres IP: 83.142.72.105
Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.13) Gecko/20060418 Firefox/1.0.8 (Ubuntu package 1.0.8)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny