Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5523 [X]

Grodzisk, dnia 11 września 2012 r.

Uchwała Rady Gellonii i Starosarmacji

w sprawie nagrody dla Nadziei za prezydencję kulturalną (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. Rada Gellonii i Starosarmacji wyraża zgodę na przyznanie przez Premiera nagrody w wysokości 75 000 Ⱡ za sierpniową prezydencję kulturalną Nadziei w Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Xian,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny