Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5527 [X]

Srebrny Róg, dnia 13 września 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 29/2012

w sprawie odwołania Regenta

§1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2012 o Regencie Królestwa, z dnia 11 maja 2012 r., odwołuję z urzędu Regenta Markizę Karolinę von Lichtenstein (A9001).

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny