Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5529 [X]

Srebrny Róg, dnia 13 września 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 31/2012

w sprawie powołania Lorda Koadiutora

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 r, postanawiam co następuje:

§ 1.

Powołuję na urząd i powierzam godność Lorda Koadiutora s.d. Julii von Lichtenstein.

§ 2.

Celem prawidłowego wykonywania obowiązków powierzam Lordowi Koadiutorowi przewodnictwo Radziej Królewskiej wraz kompetencjami nizej określonymi:

1) Art. 2 Dekretu Króla Teutonii o rejestrze obywateli teutońskich z dnia 27 marca 2012 r.
2) § 2 ust. 3 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 27 lipca 2010 r.
3) Art. 2 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawej z dnia 17 października 2009 r., z późn. zm.
4) Art. 4 Dekretu Króla Teutonii nr 2/2011 o Teutońskim Instytucie Historii z 29 października 2011 r.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny