Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5538 [X]

Grodzisk, dnia 18 września 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie wynagrodzeń i nagród pieniężnych za sierpień 2012 roku (uchylony)

Na podstawie art. 11 i 13 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń i nagród pieniężnych za sierpień 2012 roku:

Wynagrodzenia

 1. Avril von Levengothon (Minister Infrastruktury, WikiSarmacja): 5 000 lt
 2. Xian (Marszałek Rady): 10 000 lt
 3. Ryszard Wędrowycz-Paczenko (Starosta Grodziska): 10 000 lt
 4. Leszek Chojnacki de Ruth (Mistrz Konkursów): 1 000 lt

Nagrody

 1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki (WikiSarmacja i wsparcie przy liście lokacji historycznych): 5 000 lt
 2. Krzysztof markiz Czuguł-Chan (Pierwszy Bard, promocja kultury gellońsko-starosarmackiej): 15 000 lt
 3. Paviel markiz von Thorn-Broniek (Lista lokacji historycznych): 10 000 lt
 4. Alojzy Pupka (Wsparcie przy tworzeniu mapy w WarLighcie): 5 000 lt
 5. Nadzieja (Sierpniowa prezydencja kulturalna): 75 000 lt

* * *

Informacja o wykorzystaniu środków z sierpniowej subwencji

 1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki (WikiSarmacja): 20 000 lt
 2. Avril von Levengothon (Minister Infrastruktury, WikiSarmacja): 20 000 lt
 3. Zbyszko von Thorn-Broniek (Minister Gospodarki): 18 406 lt

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny