Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 5548 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2012 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku ze zrzeczeniem się mandatu, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Paviela mar. von Thorn-Brońka.

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski uzyskuje Avril hr. von Levengothon.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina mar. von Lichtenstein,
Wicemarszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny