Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5553 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 września 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 32/2012

w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień Lorda Koadiutora

W związku z naruszeniem przepisów Dekretu Króla Teutonii nr 1/2011 z 28 października 2011 roku dotyczących trybu powoływania o i odwoływania urzędników Kancelarii Królewskiej, postanawiam o stwierdzeniu nieważności postanowień Lorda Koadiutora:

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny