Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5554 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 września 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 33/2012

w sprawie powołania Skryby Królewskiego

§1.

Na mocy § 2 ust. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 1/2011 z 28 października 2011 roku, powołuję na urząd Pisarza Królewskiego Pana Lorenza Machiavelli.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny