Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5556 [X]

Grodzisk, dnia 29 września 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie wynagrodzeń za wrzesień 2012 roku (uchylony)

Na podstawie art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń za wrzesień 2012 roku ze środków z wrześniowej subwencji Rady Ministrów:

  1. Premier (JKW Piotr Mikołaj)*: 2 079 lt
  2. Wicepremier i Minister Gospodarki (Zbyszko diuk von Thorn-Broniek): 5 000 lt
  3. Minister Infrastruktury (Avril hr. von Levengothon): 5 000 lt
  4. Marszałek Rady (Xian): 5 000 lt
  5. Starosta Grodziska (Ryszard Wędrowycz-Paczenko): 10 000 lt
  6. Mistrz Konkursów (Leszek mar. Chojnacki de Ruth): 5 000 lt

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Premier nie może nie pobierać wynagrodzenia. Jego minimalne wynagrodzenie wynosi 1000 lt. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenie za sierpień 2012 r., zaokrąglenie w gorę wynika z potrzeby uproszczenia rachunków w kolejnym miesiącu.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny